President
Zv. President
Drejtor i Përgjithshëm
Kryetrajner
Sekretar
Administrator
Zyrtar për Media
Zyrtar për Siguri
Financier
Anëtar i Kryesisë
Fotograf i Skuadrës
Zëvendës trajner
Fizioterapist
Mjek i Klubit
Fizioterapist
Ekonom